Melhus Utviklingsarena

Fleksible konsept

Vi utvikler næringsarealer innen kommunens grenser

Melhus Utviklingsarena AS skal legge til rette for nærings- og boligutvikling i Melhus kommune, herunder arbeide for å klargjøre, finansiere og bygge ut areal for bolig og næring.

Vi ønsker alltid å komme i dialog med grunneiere, for å arbeide frem gode løsninger for alle parter.

For tiden har vi et boligprosjekt på Sandbakken, Korsvegen, som er under regulering. Området er salgsklart i løpet av høsten 2017.

Regionens beste Næringsareal har vi tilgjengelig i Hofstad Næringspark på Søberg, ca 70 Daa fortsatt ledig.

Kontaktinformasjon
Daglig leder
Hans Petter Øien Kvam
Tlf: 982 44 123
E-post: hanspetter@nitr.no

Hofstad Næringspark

Sandbakken boligområde