Melhus
Utviklingsarena

Vi utvikler næringsarealer
innen kommunens grenser

Melhus Utviklingsarena AS skal legge til rette for nærings- og boligutvikling i Melhus kommune, herunder arbeide for å klargjøre, finansiere og bygge ut areal for bolig og næring. Vi ønsker alltid å komme i dialog med grunneiere, for å arbeide frem gode løsninger for alle parter. For tiden har vi et boligprosjekt på Sandbakken, Korsvegen, som er under regulering. Området er salgsklart i løpet av høsten 2017. Regionens beste Næringsareal har vi tilgjengelig i Hofstad Næringspark på Søberg, ca 70 Daa fortsatt ledig.

Våre referanser
innen næringsarealer

Hofstad Næringspark

Kom i kontakt med oss

Ove Eggen