Et av lokaliseringsalternativene for ny godsterminal i Midt – Norge ligger i umiddelbar nærhet. Vårt firma er i god dialog med Statens Vegvesen om å få bygget et planfritt kryss i f.m. utbygging av E-6 (fra Skjendigtstad til Støren)

Et slikt kryss vil lette tilgjengeligheten til området betydelig.