Ny E6

Et av lokaliseringsalternativene for ny godsterminal i Midt – Norge ligger i umiddelbar nærhet. Vårt firma er i god dialog med Statens Vegvesen om å få bygget et planfritt kryss i f.m. utbygging av E-6 (fra Skjendigtstad til Støren) Et slikt kryss vil lette...