Hofstad Næringspark

Hofstad leir ble etablert i 1942-43 og har blitt benyttet til militær aktivitet, samt lagring og vedlikehold av ammunisjon. Den militære driften opphørte midt på 2000-tallet, og Skifte Eiendom solgte leiren til Melhus kommune i 2008. Området er nå regulert til næringsformål.

ANSATTE

1200

BEDRIFTER

15

AREAL (daa)

480

TOT. OMS. (M)

?

Kom i kontakt med oss

Ove Eggen